Home Nederland Staatssecretaris Klijnsma gaat gesprekken aan over verandering nabestaandenwet

Staatssecretaris Klijnsma gaat gesprekken aan over verandering nabestaandenwet

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met nabestaanden in gesprek over de uitwerking van het Regeerakkoord om de nabestaandenuitkering tot maximaal één jaar te beperken. De staatssecretaris betrekt daarbij de inhoud van twee onderzoeken, die het vorige kabinet heeft laten uitvoeren over de toekomstbestendigheid van de nabestaandenwet. Toenmalig staatssecretaris De Krom heeft Flip de Kam, Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector, gevraagd een reactie te geven op de beleidsdoorlichting.

De rapporten ‘Rouw en Werk’ en de beleidsdoorlichting Algemene Nabestaanden Wet (Anw) heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector Flip de Kam onderschrijft de beleidsdoorlichting waarin staat dat een aangepaste Anw beter aansluit bij het maatschappelijk breed gedragen uitgangspunt dat werk mensen perspectief, zelfrespect en zelfstandigheid biedt en dat zij daarmee een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen. Daar komt bij dat het sociale stelsel van karakter is veranderd. De nadruk is verschoven van uitkering naar werk. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat nabestaanden relatief weinig werken, in een periode waarin de arbeidsparticipatie over de hele linie is toegenomen

Geconcludeerd wordt verder dat de huidige Anw niet in de pas loopt met andere sociale zekerheidswetten. De huidige Anw is er onvoldoende op gericht dat nabestaanden door participatie en zelfredzaamheid blijven meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving, onder meer vanwege het ontbreken van een re-integratieplicht voor nabestaanden. Verder wordt vermogen niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van de uitkering en mag meer worden bijverdiend dan in de bijstand.

Klijnsma: “Het is verschrikkelijk als je partner overlijdt. Dat geeft veel verdriet, er moet tijd zijn om te rouwen. Maar het is goed om ook te beseffen dat het leven op enig moment verder gaat. De komende tijd ga ik gesprekken voeren met nabestaanden over de opdracht uit het Regeerakkoord. Daarin staat dat de nabestaandenuitkering voor nieuwe gevallen per 1 juli 2014 moet worden beperkt tot maximaal één jaar. Een ding staat buiten kijf: voor mensen die op dit moment een nabestaandenuitkering hebben, verandert niets.”

In het regeerakkoord is afgesproken dat mensen die vanaf 1 juli 2014 een beroep op de Anw doen gedurende maximaal één jaar een uitkering krijgen. Zij hebben dan nog geen re-integratieplicht maar kunnen wel al geholpen worden bij het zoeken naar een baan. De wezenuitkering blijft bij deze maatregel buiten beschouwing.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …