Home Limburg Jan Hoen komt met vragen over aanleg kunstgrasveld MVV

Jan Hoen komt met vragen over aanleg kunstgrasveld MVV

Aan het College van Burgemeester en Wethouders stelt Jan Hoen, fractievoorzitter, wederom vragen aan de aanleg van een kunstgrasveld in de Geusselt alwaar de fractievoorzitter eerder kwam met vragen over het parkeerbeleid in Maastricht. In de media vernam Hoen dat MVV MVV zo snel mogelijk kunstgras in stadion Geusselt wil. Op de trainingsvelden is het kunstgras inmiddels geruime tijd aanwezig.

Hoen stelt dat het raadsbesluit van 16 december 2010 helder en duidelijk is, stadion de Geusselt zou multifunctioneel moeten worden. Om dit te verwezenlijken zou een kunstgrasveld een vanzelfsprekend gegeven zijn aldus Hoen. Het college was  destijds eveneens van mening dat een kunstgrasveld een grote meerwaarde zou hebben.

als er eenmaal kunstgras ligt, dat je het stadion kunt gebruiken als trainingsfaciliteit. Ook dat zie je bij steeds meer clubs in Europa dat hét stadion ook door de week volop wordt gebruikt. Het college heeft dus de volledige intentie om het multifunctioneel gebruik van het stadion mogelijk te maken.

Bovendien is de KNVB momenteel bezig met een pilot om op 10 velden een kunstgrasveld te laten aanleggen voor € 350.000,– in plaats van  de € 600.000,– die de wethouder noemt. Sportzalen zijn duurder, een stadion met kunstgras is het hele jaar te gebruiken. Het United World College zal eveneens meer gebruik van het stadion kunnen maken. De Maastrichtse Volkspartij en de Liberale Partij Maastricht hebben diverse malen aangedrongen op de aanleg van een kunstgrasveld en hebben op 18 september 2012 zelfs een motie hiervoor ingediend.

Daarbij de Europese wetgeving duidelijk aangeeft, dat bij een investering van € 1.850.000,– door de gemeente in een stadion, een multifunctionele inrichting voor gebruik is vereist!

De Maastrichtse Volkspartij en Liberale Partij Maastricht willen volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders voorleggen:

  1. De raad heeft op 16 december een besluit genomen, waarbij het multifunctionele gebruik een van de voorwaarden was; waarom wordt het raadsbesluit niet uitgevoerd?
  2. Het college heeft eerder aangegeven, dat de aanleg van een kunstgrasveld te duur zou zijn (€ 600.000,–) nu is gebleken dat de KNVB een pilot wil starten voor de aanleg van een kunstgrasveld op 10 velden voor een bedrag van € 350.000,–; bent u bereid om op basis van dit gegeven e.a. te heroverwegen?
  3. Gaat u gebruik maken van de mogelijkheid om aan de pilot van de KNVB deel te nemen?
  4. Bent u het met ons eens, dat door de aanleg van een kunstgrasveld het stadion inderdaad multifunctioneel gebruikt kan worden conform het raadsbesluit van 16-10-2010?
  5. Bent u het met ons eens, dat door de aanleg van een kunstgrasveld amateurverenigingen, jeugdteams, evenementen etc. gebruik kunnen gaan maken van de Geusselt?
  6. Momenteel ontvangt de gemeente € 75.000,– huur voor de Geusselt; wat zijn momenteel de jaarlijkse kosten van het onderhoud?
  7. Bent u het met ons eens, dat multifunctioneel gebruik tot aanzienlijk financieel voordeel kan leiden?
  8. Waarom wordt de Europese wetgeving inzake voorwaarden investering en multifunctionele inrichting niet nageleefd?

De Maastrichtse Volkspartij en de Liberale Partij Maastricht dringen aan op een spoedige beantwoording, gezien het feit dat het multifunctionele gebruik van stadion de Geusselt al vanaf 2010 besloten is aldus Hoen en Nuyts.

MVV kunstgras (foto Unique Photo)

 

Laad meer Limburg

Geef een reactie

Bekijk ook

Venlo – Politie stelt onderzoek naar schietincident

De politie stelt een onderzoek in naar een schietincident dat donderdagmiddag plaatsvond o…