Home Limburg Heuvelland Maastricht Experiment gratis WiFi start op het Vrijthof

Experiment gratis WiFi start op het Vrijthof

De gemeente Maastricht, Maastricht UMC+ en Vodafone Nederland gaan een jaar lang gratis WiFi aanbieden op het Vrijthof. Daartoe hebben de drie partijen besloten na een uitgebreid onderzoek. Doel is het faciliteren van bewoners en bezoekers en Maastricht presenteren als gastvrije en moderne ontmoetingsstad. Ook kan met het gratis WiFi netwerk en zogenaamde “small cells” (kleine, krachtige Vodafone antennes die op glasvezel worden aangesloten en zo meer internetverkeer kunnen verwerken) de bereikbaarheid tijdens evenementen op het Vrijthof worden verbeterd. De pilot moet leiden tot meer inzichten en ervaring met gratis WiFi in het openbaar gebied. Bij positieve resultaten worden de Markt, Plein 1992, Health Campus, het Onze Lieve Vrouweplein (en deel van het stadspark) en een deel van het Belvédère gebied voorzien van gratis WiFi. De pilot start in september.

Gratis openbaar WiFi

De huidige tijd vraagt van steden een moderne digitale infrastructuur. ‘Everywhere and anytime online’ is in toenemende mate een randvoorwaarde voor verblijf van studenten, dagjestoeristen en zakelijke bezoekers in de openbare ruimte. Als innoverende kennisstad wil Maastricht tegemoet komen aan die groeiende behoefte. Gratis openbaar WiFi vergroot de aantrekkelijkheid van pleinen en parken in Maastricht en stimuleert de verblijfstijd van de bezoeker.

John Aarts, wethouder economie: “We beginnen op het Vrijthof. Dat is bij nader inzien een goede en verstandige keuze. Ik had het liever anders gezien, de vaart erin gehouden en op alle zes plekken gestart. Gedurende het proces liepen we echter tegen tal van regels en obstakels aan. Als lokale overheid gratis WiFi realiseren met een aantal partijen is complex gebleken. Maar we willen een gastvrije ontmoetingsstad zijn en bewoners en bezoekers een extra service bieden. En dus gaan we door.”

Samenwerking

De gemeente heeft nadrukkelijk de samenwerking met marktpartijen opgezocht. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband met Maastricht UMC+ en Vodafone. Marcel van den Biggelaar, Head of Technology Strategy binnen Vodafone Nederland: De pilot biedt Vodafone de gelegenheid om een proef te draaien met het inzetten van small cells die tot een verbeterde netwerkdekking en klantervaring kan leiden, juist op een drukke plek in de stad zoals het Vrijthof. Op die manier kunnen we tijdens grootschalige evenementen zoals Andre Rieu, Preuvenemint en Magisch Maastricht, netwerkcapaciteit en snelheid bieden die onze klanten verwachten. Samen met de gemeente kunnen we leren hoe we small cells in het straatbeeld kunnen opnemen en hoe WiFi ons bestaande 3G en aanstaande 4G netwerk kan aanvullen.”

Verbeteren veiligheid

Voor de gemeente betekent het experiment mogelijk ook een vergroting van de veiligheid tijdens grote evenementen. Het Vrijthof is bij extreme drukte op momenten digitaal onbereikbaar. Door het plaatsen van small cells door private partijen kan de digitale bereikbaarheid – ook voor hulpdiensten – worden verbeterd. Om het WiFi netwerk bereikbaar te houden voor veiligheid gerelateerde communicatie, is er voor gekozen geen reclame toe te staan op het netwerk. Ervaringen elders in het land wijzen bovendien uit dat intensief gebruik van reclame ten koste gaat van het aantal gebruikers.

Waarom het Vrijthof?  

Om WiFi te realiseren in het openbaar gebied dient de gemeente tal van regels in acht te nemen. Ook de aanleg van een WiFi netwerk in een monumentale stad is niet eenvoudig. Door op één plek te starten kan de gemeente samen met andere partijen ervaring opdoen en inzicht verkrijgen in de bezettingsgraad, de hoeveelheid dataverkeer, de tevredenheid van gebruikers en de kosten en opbrengsten. Het Vrijthof is een geschikte plek gebleken voor de start van het experiment. Enkele gebouwen zijn in eigendom van de gemeente en rondom het plein ligt grotendeels een glasvezelring. Daarnaast kan de invloed van grote evenementen op het netwerk worden getest.

Wet Markt en Overheid

De voornaamste regelgeving die de gemeente Maastricht in acht moet nemen is de op 1 juli 2012 vastgestelde wet Markt en Overheid. Deze wet wil voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met ondernemers. Omdat diverse doelgroepen gebaat zijn bij gratis WiFi en de sociale veiligheid in de stad wordt vergroot, is er volgens het college in dit geval sprake van een economische activiteit ten behoeve van het algemeen belang. De gemeenteraad moet in haar vergadering op 23 april 2013 instemmen met dit gemotiveerde besluit.

Kosten en opbrengsten

De totale kosten van de pilot bedragen € 100.000 euro. Het betreft de kosten voor aanschaf en aanleg van de hardware, het beheer en onderhoud, personeelkosten en overige projectkosten. Maastricht UMC+ en Vodafone dragen ieder € 25.000 euro bij aan de pilot. De gemeente draagt de resterende kosten. Opbrengsten kunnen worden gegenereerd uit het gebruik van het glasvezelnetwerk en het plaatsen van small cells door private partijen. Tijdens de pilot wordt bekeken of dit kan leiden tot een nagenoeg sluitend verdienmodel. Na een jaar evalueren de drie partijen de pilot en de samenwerking. Bij positieve resultaten wordt het WiFinetwerk op de andere vijf beoogde plekken uitgerold.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…