Home Limburg Heuvelland Maastricht Burgemeester Hoes handhaaft sluiting café The Highlander

Burgemeester Hoes handhaaft sluiting café The Highlander

Burgemeester Hoes handhaaft zijn besluit tot sluiting van café The Highlander voor de duur van zes maanden. In de door de eigenaar van The Highlander aangedragen bezwaren ziet de burgemeester geen aanleiding om het besluit te herroepen.De sluiting van het café is het gevolg van een aangetroffen hoeveelheid verdovende middelen. Daarbij waren voldoende aanwijzingen dat deze drugs bedoeld waren voor de verkoop, aflevering of verstrekking. Zo is bijvoorbeeld boven het café  in een woning, die alleen te bereiken is via het café en die tevens gehuurd wordt door de exploitant, een handelshoeveelheid softdrugs en harddrugs aangetroffen. Ook zijn er reeds jaren veel overlastklachten van omwonenden, die mogelijk mede werden veroorzaakt door drugshandel. Deze inhoudelijke afwegingen zijn voor de burgemeester aanleiding om zijn besluit te handhaven.

Verder geeft de burgemeester ook in zijn motivatie aan dat, ondanks het gegeven dat de voorzieningrechter het onredelijk vindt dat bij softdrugsovertredingen het ‘one strike you are out’ –principe geldt, hij van mening blijft dat dit behoort tot zijn beleidsvrijheid. “De systematische handel in verdovende middelen vanuit woningen en horecagelegenheden gaat over het algemeen gepaard met overlast en verloedering van de omgeving van deze illegale verkooppunten. Juist vanwege deze problematiek is een zeer stringent handhavingsbeleid zeer gewenst en maakt het noodzakelijk om in het beleid als uitgangspunt op te nemen dat bij de eerste constatering van handel in verdovende middelen direct wordt overgegaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang”: aldus burgemeester Hoes in zijn motivatie.Tegen dit besluit van de burgemeester is beroep bij de rechtbank mogelijk. Dit moet binnen zes weken na het genomen besluit plaatsvinden.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…