Home Limburg Heuvelland Maastricht Maastricht versterkt positie ZZP‘ers

Maastricht versterkt positie ZZP‘ers

De bijdrage van de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) aan de Maastrichtse economie is van groot belang. Dit belang groeit alleen maar. Momenteel zijn 10.300 inwoners ZZP’er. Het ZZP-schap als geheel gezien is hiermee een van de grootste werkgevers van de stad. Het gaat om 14 procent van de totale werkgelegenheid van 73.500 banen. Daarmee is Maastricht na Amsterdam procentueel de tweede ZZP-stad van Nederland.

Het college van B en W wil dan ook met actief beleid stimuleren dat het aantal ZZP’ers blijft groeien en vooral dat hun positie versterkt wordt. “Want ondernemerschap biedt kansen voor burgers om op eigen kracht in werk en inkomen te voorzien en om idealen te realiseren. Het is een goede remedie tegen werkloosheid”, aldus wethouder André Willems (Arbeidsmarkt). In de economische visie ‘Made in Maastricht’ vormt eigen ondernemerschap inmiddels de rode draad en krijgt ZZP-schap extra aandacht.

Een van de actiepunten waarmee het gemeentebestuur het eigen ondernemerschap wil stimuleren is het uitschrijven van een ZZP-wedstrijd. De gemeente daagt zowel beginnende als gevestigde ZZP’ers uit om ideeën aan te dragen die van belang zijn voor een succesvol ondernemerschap. Het kan gaan om de meest uiteenlopende thema’s, bijvoorbeeld: flex-huisvesting, corporatievorming, parkeren in de wijk, toegankelijkheid van (overheids)aanbestedingen, een ontmoetingsplatform, een belangenvereniging et cetera. De enige voorwaarde is dat het idee een knelpunt van ZZP-ondernemers oplost en bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering.

Uit de inzenders worden de beste ideeën geselecteerd. Zij krijgen de kans en begeleiding hun plan verder uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek. Het beste idee wordt uiteindelijk uitgevoerd. De inzender(s) daarvan word(en)t betrokken bij de uitvoering en/of krijg(en)t de opdracht tot uitvoering.

De jury bestaat uit Arjan van de Born (professor creatief ondernemerschap aan de universiteit van Tilburg), Roger Heuts (ondernemer in de wijk Wittevrouwenveld), wethouder André Willems (Arbeidsmarkt) en Fred de Boer (voorzitter van de Vereniging van ZZP’ers).

Inzenden van het idee is mogelijk tot uiterlijk 20 april. Het kan door het inschrijfformulier te downloaden via www.gemeentemaastricht.nl . Op deze webpagina zijn ook de exacte spelregels te vinden.Op donderdag 25 april is er vervolgens een bijeenkomst voor ZZP’ers, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en de inzendingen bespreken. Inzenders krijgen vanzelf een uitnodiging; overige ZZP’ers kunnen zich aanmelden via e-mailadres Petra.theunissen@maastricht.nl. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur in het Stadhuis en duurt tot 21.00 uur. De gemeente hoopt met deze wedstrijd duidelijk te krijgen hoe ZZP’ers het beste ondersteund kunnen worden. Omdat ZZP’ers een buitengewoon gedifferentieerde groep vormen , is het vaak moeilijk inzicht te krijgen in de problemen en verlangens van deze economisch belangrijke sector. Uiteindelijk moet deze wedstrijd bijdragen aan een effectief ZZP-beleid.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…