Home Economie Podium24: Landelijk uniek platform voor ondernemers

Podium24: Landelijk uniek platform voor ondernemers

Landelijk uniek platform voor ondernemers en werkgelegenheid in regio

Vanochtend is het startsein gegegeven voor Podium24 door gedeputeerde Bert Kersten in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem.  Het betreft een landelijk uniek project dat meer opdrachten voor het Zuid-Limburgse bedrijfsleven moet genereren en als gevolg daarvan meer banen voor werkzoekenden creëert.  Een belangrijke rol zijn niet alleen de digitale aanpak voor de sociale media voor het hele land en het feit dat de overheid ondersteuning gaat bieden bij het werven van opdrachten aan ondernemers.

Podium24 is een initiatief van de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht, het UWV-Werkbedrijf Zuid-Limburg, de MTB, het ROC Leeuwenborgh en het internationaal familiebedrijf Vebego. De slagkracht van de publieke organisaties – aangevuld met Vebego als de grootste werkgever van Zuid-Limburg – wordt op een heel andere manier ingezet. In het verleden wierven overheidsinstanties zoals het UWV-Werkbedrijf, de gemeentelijke sociale diensten en de sociale werkvoorziening werk voor hun cliënten bij het bedrijfsleven. Kern van de nieuwe aanpak is nu dat de overheid de ondernemers gaat ondersteunen bij het werven van opdrachten.
Podium24 is een antwoord van de overheid op de concrete behoefte die honderd benaderde bedrijven uit Zuid-Limburg hebben uitgesproken. Te weten: meer business, hoe maatschappelijk te ondernemen, meer gebruik maken van social media en makkelijker/flexibeler vinden van personeel.

Hoe werkt het?
De ondernemer kiest zijn boodschap: een interessante aanbieding, werk in de organisatie of het maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Podium24 ondersteunt het bedrijf bij het invullen van de podiumplaats. Het bericht wordt vervolgens gedeeld met de volgers en wordt 24 uur lang geëtaleerd op Podium24. De reacties op de podiumplaats worden geregistreerd en aan de ondernemer verstrekt. Deze heeft vervolgens rechtstreeks contact met de nieuwe klanten of werknemers. Voor vacatures geldt dat Podium24 een uniek competentieprofiel voor de ondernemer opstelt. Op basis van dat profiel wordt een hoogwaardige selectie gedraaid en wordt er voor de geselecteerde kandidaten een subsidiescan uitgevoerd.

Flexibiliteit
De kracht van Podium24 is flexibiliteit en de aansluiting bij nieuwe, moderne ontwikkelingen. Wethouder Jean Paul Kompier van Vaals (Werk & Economie) wees als mede-initiatiefnemer tijdens de startbijeenkomst op de doorslaggevende rol van digitale platforms en social media op de huidige arbeidsmarkt: “Uit onderzoek blijkt dat liefst 69 procent van het Nederlandse bedrijfsleven het gebruik van social media implementeert in hun bedrijfsstrategie. Niet alleen als pr-instrument, maar ook voor het volgen van de markt en het werven van opdrachten. Bovendien neemt het belang van social media als personeelsinstrument toe. 60 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een profiel op LinkedIn, Twitter, Facebook of Hyves. Een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking zet social media in om zichzelf specifiek als werknemer te profileren en 55 procent gebruikt de social media bij het zoeken van een (nieuwe) baan. We kunnen dus niet langer achterblijven. De tijd van de logica dat mensen zonder baan vanuit de overheid op traditionele wijze naar de arbeidsmarkt gebracht worden is voorbij. We gaan het nu kantelen. Ondernemers zijn de motor van de arbeidsmarkt. Door hen te ondersteunen bij hun primaire doelen creëren we samen werk en banen.”

Eerste successen
Het innovatieve arbeidsmarktproject is al enige tijd in opbouw. Op 1 mei aanstaande is Podium24 online. Vandaag vond de pre-lancering plaats, waarbij de bestuurders, directieleden, beleidsmakers en media een ‘sneak preview’ kregen.
Er konden gelijk twee successen worden gedeeld, die ‘Podium24-proof’ zijn. Festivaldirecteur Nol Friis van het Valkenburgse ‘Pop On Top’ kondigde aan medewerkers voor hun festival te willen werven via Podium24 en werk uit te besteden aan MTB in ruil voor ondersteuning bij de kaartverkoop. De Maastrichtse grootwinkelbedrijven hebben met de gemeenteraad afgesproken dat door de verruiming van de winkeltijden 31 nieuwe banen ontstaan, die ingevuld zullen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, waarbij genoemde gemeenten samenwerken; evenals de overlegrondes die wethouder André Willems van Maastricht heeft gehouden met het bedrijfsleven over knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. De conclusie was dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Onder de ondernemers was vooral veel behoefte aan flexibiliteit en snelle inzet. Hoewel ondernemers en overheden hetzelfde belang hebben – een gezonde arbeidsmarkt – is er veel langs elkaar gewerkt. Daarom is afgesproken te koersen op een innovatieve samenwerking:

De belangrijkste vernieuwingen van dit project nogmaals op een rij:

– Overheden gaan op een innovatieve wijze diensten verlenen aan ondernemers via een moderne netwerkorganisatie.

– Publieke partijen gaan private ondernemingen actief ondersteunen bij het genereren van ‘new business’, waardoor ondernemers werkgelegenheid creëren.

– Het bedrijfsleven werkt actief samen met de publieke partijen om die plannen vorm te geven.

– Ondernemers kunnen snel en laagdrempelig grote groepen werkende en niet-werkende werkzoekenden bereiken (nu onmogelijk).

– Overheden bieden ondernemers de mogelijkheid om hun aanbiedingen en werk (tijdelijke opdrachten en vacatures) in de vorm van een netwerkorganisatie rechtstreeks online te communiceren naar personen in hun bestanden.

– Podium24 werkt op lokaal/regionaal niveau, terwijl tot nu toe online ondernemen en recruitment alleen maar grootschaligheid mogelijk was

 

Laad meer Economie

Geef een reactie

Bekijk ook

Noord-Limburg – Acht aanhoudingen bij internationale criminaliteitscontroles

Op twee locaties in Venlo vonden woensdag tussen 15.30 en 22.00 uur grote criminaliteitsco…