Home Limburg Heuvelland Maastricht Gemeente organiseert conferentie Groen Maastricht

Gemeente organiseert conferentie Groen Maastricht

De gemeente Maastricht organiseert op woensdag 17 en donderdag 18 april 2013 een tweedaagse conferentie over stadslandbouw en openbaar groen in het Centre Céramique. De conferentie is onderdeel van de campagne ‘Groen Maastricht’ waarbij Maastricht het groen in en om de stad wil uitbreiden. Doel van de conferentie is om samen met de bewoners van Maastricht de groene plannen verder uit te werken.

Divers programma

Het ochtendprogramma is vooral interessant voor jongeren en studenten: (inter)nationale experts op het gebied van groen, stadslandbouw en natuur laten inspirerende voorbeelden zien uit Londen, Berlijn, de Randstad en het Limburgse Drielandenpark. ’s Middags komen groene ondernemers uit Maastricht en omgeving aan het woord, die innovatieve ideeën een duurzame bedrijfsvoering weten te koppelen aan commerciële successen.

In de avond wordt een groot debat georganiseerd voor de inwoners van Maastricht in samenwerking met stichting Sphinx en Slow Food Limburg. Daarbij staat de vraag centraal of en hoe kleine zelfstandige groenprojecten bij kunnen dragen aan grote duurzaamheid vraagstukken. Donderdagmorgen wordt de conferentie voortgezet onder de titel ‘van theorie naar praktijk’. De initiatiefnemers die op de vorige dag hun plannen konden uiteenzetten, werken met belangstellenden hun ideeën verder uit. De conferentie sluit af met een feestelijke lunch voor de deelnemers die geheel in het teken zal staan van de stadslandbouw.

Groene Gastvrije Gordel

Deelname aan de conferentie kost 75 Euro en is inclusief lunches en een diner op woensdagavond. Aan deelname van het debat zijn geen kosten verbonden. Eén van de bekendste sprekers is Carolyn Steel, Brits stedenbouwkundige die wereldwijd bekend werd met haar boek ‘The Hungry City’. Andere sprekers op de conferentie zijn Prof. Dr. Frank Lohrberg (leerstoel landschapsarchitectuur van de Universiteit van Aachen), Raymond Niesten (agrarisch ondernemer in Oud Caberg),  Toos Hofstede (directeur sales en marketing Vaeshartelt, en voormalig marketeer van Gulpener) en wethouder Gerdo van Grootheest.

Aandacht voor stadslandbouw

Duurzaam ruimtelijk beleid en stedelijk staan groen momenteel volop in de belangstelling. Steeds meer stadsbewoners raken geïnteresseerd in het beheren van een stadstuin voor eigen gebruik, zoals de teelt van groenten en fruit. Of in een gezamenlijke recreatie- of moestuin op bijvoorbeeld braakliggende bouwterreinen. In de Structuurvisie 2030 is stadslandbouw benoemd als  belangrijk onderdeel van het toekomstig ruimtelijk beleid. Dit vanwege de voordelen op het gebied van het natuurlijk milieu, de sociale binding in de woonwijken en de openluchtrecreatie.

Natuur binnen wijkaanpak Maastricht

Ook in het programma Wijkaanpak Maastricht is het beheer van de directe groene woonomgeving een belangrijk thema. Bewonersinitiatieven ten aanzien van het beheer van bestaand openbaar groen, of  tijdelijke aanleg van groen op braakliggend terreinen in de stad, worden door het gemeentebestuur  waar mogelijk gestimuleerd en ondersteund. Het is de bedoeling om op de conferentie en via de website ruimte te bieden aan dit soort initiatieven.

Campagne Groen Maastricht

De  conferentie past binnen de campagne ‘Groen Maastricht’, waarbij de gemeente de komende jaren het groen in en rond de stad wil uitbreiden. Door het aanleggen van nieuwe parken, het aanplanten van nieuw groen, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht een stuk groener. Dat is goed voor de leefbaarheid en gezondheid en de gevolgen van klimaatveranderingen worden beter opgevangen.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…