Home Groningen Delfzijl Rondetafelgesprek dinsdag 7 mei

Rondetafelgesprek dinsdag 7 mei

De raad organiseert op dinsdag 7 mei een rondetafelgesprek over de besteding van de dorps- en wijkbudgetten 2012 (horizontale verantwoording Wmo). Het gesprek vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Horizontale verantwoording Wmo 2012, dorps- en wijkbudgetten
Jaarlijks moeten gemeenten zich horizontaal verantwoorden over het gevoerde Wmo beleid. Dit gebeurt door een enquête die door het Rijk wordt afgenomen en een onderzoek naar de tevredenheid van de doelgroep. In het rondetafelgesprek draait het nu om het onderzoek naar de tevredenheid van de doelgroep. In december 2010 heeft de raad besloten om de verantwoording in het kader van artikel 9 lid 1a Wmo met ingang van het verslagjaar 2010 te laten plaatsvinden door een rondetafelgesprek te organiseren. Dit jaar gaat het over het besteden van de dorps- en wijkbudgetten. Het verslag van het rondetafelgesprek vormt samen met de afgelegde bestedingsverantwoordingen van de dorpen en wijken de verantwoording. De verslagen worden in de raadsvergadering van 23 mei 2013 ter vaststelling aangeboden.

Wat is uw mening?
Voordat de raad bovenstaande punten behandelt in de raadsvergadering van 7 mei wil de raad de mening horen van de bij de onderwerpen betrokken burgers, instellingen, bedrijven, enzovoort. Een aantal organisaties (met name de dorps- en wijkverenigingen) dat betrokken is bij dit onderwerp is uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken. Bent u niet uitgenodigd maar wilt u wel actief deelnemen? Neem dan contact op met de griffie. U kunt ook eventueel vanaf de publieke tribune uw mening en visie geven.

Laad meer Delfzijl

Geef een antwoord

Bekijk ook

Delfzijl – Zestal onder meer verdacht van woningoverval

De politie heeft in een lopend onderzoek op dinsdag 5 november vijf verdachten (15, 17, 27…