Home Groningen Delfzijl Nieuwe bezuinigingen nodig om te blijven investeren

Nieuwe bezuinigingen nodig om te blijven investeren

Op 25 april vergaderde de raad over een nieuw pakket aan bezuinigingen dat oploopt tot twee miljoen euro na 2015. Deze maatregelen zijn nodig om te kunnen blijven investeren in de toekomst van Delfzijl. In een levendig en aantrekkelijk stadscentrum en sterke en mooie dorpen waar inwoners met plezier wonen. ‘De gemeente heeft straks veel minder geld’, vertelt wethouder Meindert Joostens (Financiën). ‘Het Rijk verlaagt onze algemene uitkering met ruim € 2 miljoen. En net als in elk huishouden moeten wij de uitgaven aanpassen op de inkomsten. Maar we kijken ook hoe wij met gerichte in vesteringen aangenamer en goedkoper in dit huis kunnen blijven wonen.’

Sinds eind vorig jaar staan de financiële seinen voor de gemeente op rood. Dat heeft alles te maken met bezuinigingen door het Rijk en tegenvallers in de exploitatie van grond. De gemeente Delfzijl heeft namelijk grond voor te veel geld in de boeken staan en moet dat nu afschrijven. Deze twee tegenvallers slaan een flink gat in de begroting. Reden voor de provincie om eind vorig jaar de gemeente Delfzijl onder preventief toezicht te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente alleen grote uitgaven mag doen met toestemming van de provincie. Dit werkt belemmerend op de slagkracht van Delfzijl. Met het investeringsprogramma IIP heeft de gemeente voor miljoenen aan plannen en geld op de plank liggen voor noodzakelijke investeringen in stad en dorpen. En die zijn hard nodig. Daarover zijn gemeente en provincie het eens.

De gemeente heeft vier maanden de tijd gekregen om een sluitende begroting te maken. De afgelopen paar maanden is daarom met man en macht gewerkt aan het nieuwe pakket aan bezuinigingen.

Dit pakket bevat vijftig voorstellen met nogal wat gevolgen voor inwoners, instellingen en de gemeentelijke organisatie. Zo is er minder geld voor subsidies en voorzieningen. Joostens: ‘Maar we laten de voorzieningen niet aan hun lot over.  We blijven meedenken om ze te behouden en sterker te maken.’ Inwoners zullen meer op eigen kracht moeten doen. ‘We verwachten meer van inwoners’, zegt Joostens. ‘Op de gebieden waar de gemeente zich terugtrekt, is ruimte voor eigen ondernemerschap. Onze inwoners zijn binnen hun eigen mogelijkheden daartoe heel goed in staat. Ze zijn creatief en daadkrachtig. Ik merk dat nu al. Sinds de bekendmaking van de voorstellen, is de bereidheid om mee te denken groot, zowel bij inwoners als bij verenigingen en organisaties. Ondanks de pijn van de bezuinigingen zijn zij zich ervan bewust dat het onontkoombaar is. Het gaat overal minder en dat raakt iedereen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en zoeken zelf naar oplossingen.’ De zorg voor kwetsbare inwoners blijft wel zoveel als mogelijk overeind en de gemeente doet er alles aan om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.

Voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en groen is minder geld beschikbaar. Door samenwerking en meer efficiency denkt de gemeente dit te kunnen opvangen. De bezuinigingen hebben ook grote gevolgen voor de eigen gemeentelijke organisatie. Voor de tweede keer in vier jaar wordt daarin flink gesneden. Als later een gemeentelijke herindeling plaatsvindt, levert dat misschien nog meer kostenvoordelen op. Die herindeling is nu volop onderwerp van gesprek. Maar daar wil het college bij deze voorstellen nog niet op vooruit lopen.

Als de gemeenteraad instemt met het pakket aan bezuinigingen, is de begroting weer op orde. En wij hopen dat externe partijen, zoals bijvoorbeeld de provincie, geld beschikbaar stellen om door te gaan met het investeringsprogramma. Die investeringen zijn voor de gemeente Delfzijl van levensbelang. Want in een situatie van krimp wil de gemeente er alles aan doen om stad en dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden. In de eerste plaats voor de inwoners, maar zeker ook voor bezoekers en toeristen. En eerste resultaten van eerdere investeringen beginnen overigens al zichtbaar te worden. De vernieuwde pleinen Molenberg en Commandementsplein en het ‘broezende’ nieuwjaarsfeest zijn daar goede voorbeelden van.  Joostens: ‘Vooral het nieuwjaarsfeest laat zien dat wij samen met inwoners en ondernemers iets moois kunnen
maken. Waarbij de gemeente vooral een regisserende en faciliterende rol heeft.’

Uiteindelijk moeten de investeringen er in een periode van tien jaar voor zorgen dat de ruimtelijke en sociale voorzieningen passen bij de omvang en samenstelling van de bevolking. Ook de provincie ziet het belang daarvan in en heeft daarom toegezegd om een derde van alle benodigde investeringen voor haar rekening te nemen. ‘In totaal stellen Rijk, provincie en gemeente zo’n kleine 40 miljoen euro beschikbaar om in Delfzijl te investeren, waarvan verreweg het grootste deel afkomstig van Rijk en provincie’, aldus wethouder Joostens. Samen met het geld van particuliere investeringen is dat de beste garantie voor de toekomst die Delfzijl op dit moment kan krijgen.

Laad meer Delfzijl

Geef een antwoord

Bekijk ook

Delfzijl – Zestal onder meer verdacht van woningoverval

De politie heeft in een lopend onderzoek op dinsdag 5 november vijf verdachten (15, 17, 27…