Home Groningen Bevindingen commissie Cohen helder en herkenbaar

Bevindingen commissie Cohen helder en herkenbaar

De leden van de driehoek Haren, burgemeester Rob Bats, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Hessel Schuth en politiechef Noord-Nederland Oscar Dros, hebben vrijdag gereageerd op de presentatie van de commissie Cohen. Zij onderschrijven de bevindingen van de commissie met de woorden: ‘Helder en herkenbaar.‘ De driehoek betreurt het ten diepste dat zij er onvoldoende in is geslaagd de veiligheid en bescherming van de Harense inwoners en ondernemers te bieden.

De driehoek van Haren heeft de commissie Cohen gevraagd een gedetailleerde reconstructie van het verloop van de gebeurtenissen te maken en aan te geven hoe de verschillende betrokkenen daarin geacteerd hebben. Het onderzoek van de commissie heeft geleid tot een rapport dat aangeeft wat er in Haren is misgegaan en waardoor. De conclusies en aanbevelingen zijn helder en herkenbaar en worden door de leden van de driehoek opgepakt.

Tijdens de persbijeenkomst werd met statements op het rapport gereageerd. Het betreft hier de gezamenlijke reactie van de driehoek en de individuele statements van Bats, Schuth en Dros. Hieronder staan korte samenvattingen van de statements van de leden van de driehoek.

Statement driehoek en burgemeester Rob Bats: “De commissie Cohen heeft op een nauwgezette manier blootgelegd hoe de situatie is ontstaan, welke maatregelen zijn genomen en welke hadden moeten worden genomen. Ook laat het rapport zien wat de impact is geweest die het heeft gehad op de inwoners, ondernemers en anderen waren. Als driehoek hadden wij graag gezien dat het op die bewuste avond anders was gegaan. Waar wij ons zeer van doordrongen zijn is dat het begint met het duiden en inschatten van een situatie en dat daarin een duidelijke keuze gemaakt moet worden in de te volgen strategie. Daar hebben wij als driehoek mee geworsteld. Dat hebben wij gezamenlijk als driehoek geconstateerd en daar zullen wij ook lessen uit moeten trekken voor de toekomst. Het rapport heeft de titel “Twee werelden”. Er werden keuzes gemaakt die achteraf bezien mij een scherper, strakker en helderder richtsnoer hadden moeten geven. Dat is iets dat ik mijzelf als burgemeester en verantwoordelijke aanreken.”

Statement Hessel Schuth, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie: “Ik betreur het ten zeerste dat het op 21 september zo vreselijk uit de hand is gelopen. De impact op de bewoners van Haren is enorm geweest. Na de ongeregeldheden heeft het OM streng opgetreden tegen de plegers van strafbare feiten op die bewuste vrijdagavond. Hiermee is beoogd een signaal af te geven dat dergelijk gedrag van relschoppers niet wordt getolereerd. Direct werd een grootschalig onderzoek ingesteld met een groot aantal rechercheurs onder leiding van een officier van justitie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanhouding van ruim 110 verdachten.”

Statement Oscar Dros: “Er is helaas veel mis gegaan in Haren. We hebben de inwoners van Haren niet die bescherming kunnen bieden die ze van ons hadden mogen verwachten. Dat betreur ik zeer. Als toenmalige Regiopolitie Groningen zijn we na de 21e september zelf al meteen aan de slag gegaan om onze processen te verbeteren. De meeste aanpassingen hebben nog voor de afgelopen jaarwisseling hun beslag gekregen. Daar gaan wij, inmiddels als onderdeel van de Nationale Politie, met behulp van het rapport van de commissie mee verder. Met als doel om in de toekomst beter te kunnen reageren op zaken zoals die zich in Haren hebben voorgedaan.”

Laad meer Groningen

Geef een reactie

Bekijk ook

Groningen – Drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in Groningen

De politie heeft op woensdag 31 januari een drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in …