Home Economie GasTerra presenteert goede jaarcijfers over 2012

GasTerra presenteert goede jaarcijfers over 2012

GasTerra heeft in 2012 een goed resultaat geboekt. Dat blijkt uit de jaarresultaten over 2012, die vandaag bekend zijn gemaakt. In 2012 werd 83,4 miljard m3 gas verkocht, ruim 4 procent minder dan vorig jaar. Doordat de gemiddelde gasprijs hoger was, steeg de omzet niettemin ten opzichte van het vorige verslagjaar met ..  miljard euro tot 23,4 miljard euro.

Gertjan Lankhorst, CEO van GasTerra, is tevreden over het resultaat. Hij signaleert bovendien dat de ontwikkeling van de vrije gasmarkt in Europa en Nederland flink doorzet: ‘Op de Nederlandse gas hub, de Title Transfer Facility (TTF), werd in 2012 tot en met november niet minder dan 775 miljard kubieke meter verhandeld. Dit is een  stijging van ruim 20 procent ten opzichte van 2011. De TTF is daarmee een van de belangrijkste gashandels-plaatsen van Europa geworden. De liquiditeit van hubs is gegroeid. Gasvolumes wisselen steeds vaker van eigenaar, voordat ze fysiek aan de eindgebruikers worden geleverd. Dit is een duidelijk signaal dat de geliberaliseerde gasmarkt goed functioneert. Vrije markten creëren  uiteindelijk de beste omstandigheden voor economische activiteit, waaronder de in onze sector zo broodnodige  investeringen in nieuwe energieproductie en infrastructuur.’

Het goede financiële resultaat verhult de onzekerheid die op de Europese gasmarkt heerst. De snelle groei van schaliegasproductie in de Verenigde Staten leidt ertoe dat daar de kolen het gas verdringen als voornaamste energiebron voor elektriciteitsopwekking. Het kolenoverschot dat daardoor plaatselijk is ontstaan, wordt geëxporteerd, voornamelijk naar Europa, waardoor hier de prijzen voor kolen fors zijn gedaald. Dit schaadt de concurrentiepositie van gas. Energiebedrijven in binnen- en buitenland besluiten als gevolg hiervan hun gascentrales op het laagst mogelijke niveau of zelfs geheel af te schakelen

GasTerra blijft zich inzetten voor verduurzaming van de energievoorziening. Het promoten van energiebesparing en gebruik van de efficiëntste en schoonste vormen van energieopwekking zijn de centrale elementen van dit beleid, net als de ontwikkeling van duurzaam (groen) gas. Na een periode waarin proefprojecten met groen gas werden mede-gefinancierd begon GasTerra in 2012 met het commercieel in- en verkopen van groen gas.

Laad meer Economie

Geef een reactie

Bekijk ook

Groningen – Drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in Groningen

De politie heeft op woensdag 31 januari een drugslab aangetroffen op de Bieslookstraat in …