Home Gelderland Arnhem INR Trombosedienst en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bereiden fusie voor

INR Trombosedienst en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bereiden fusie voor

De INR Trombosedienst te Nijmegen (INRTD) en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) hebben een intentieverklaring ondertekend om een fusie met elkaar aan te gaan. Daardoor zou de INRTD op 1 januari 2014 onderdeel worden van het CWZ in Nijmegen. De raden van bestuur van beide organisaties zijn dat op 23 april 2013 overeengekomen door het ondertekenen van een intentieverklaring. Het uiteindelijke besluit om te fuseren wordt na de zomer genomen. 

De trombosedienst en het ziekenhuis willen samen nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen. Die vernieuwing gaat verder dan de reguliere antistollingszorg waarin de trombosedienst is gespecialiseerd. Gedacht wordt onder meer aan aanvullende vormen van zorg rondom chronische ziekten, waar mogelijk bij patiënten thuis en in overleg met of op verzoek van de behandelaars in de eerste lijn. Verder kunnen beide organisaties hun prikposten (bloedafname) en laboratoriumwerkzaamheden zonder veel moeite samenvoegen. De trombosedienst gaat daarbij verder als een grotendeels zelfstandige zorgeenheid met een eigen loket. De fusie leidt niet tot verlies van banen.

De voorgenomen fusie is mede ingegeven door een ontwikkeling waar alle trombosediensten in Nederland mee te maken krijgen: het op de markt komen van nieuwe antistollingsmiddelen. Die zorgen er voor dat de kernactiviteit, de antistollingszorg, bij de trombosediensten de komende jaren verandert en mogelijk vermindert. Die wetenschap bracht de leiding van de INRTD ertoe om zich te beraden op de toekomst en op zoek te gaan naar uitbreiding en verbreding van haar activiteiten. ‘Al gauw kwam het CWZ als meest geschikte partner in beeld, voor ons een complementaire organisatie waar men alle vormen van (laboratorium)diagnostiek in huis heeft’, vertelt Marjo Albers, bestuurder van de trombosedienst. ‘Daardoor zijn geen extra investeringen nodig in labruimte en apparatuur. Tegelijk brengen wij waardevolle expertise mee, kunnen we alle prikposten integreren en ook bepaalde noodzakelijke overhead samenvoegen. Op deze manier worden de kwaliteiten en de capaciteiten van de medewerkers beter benut. Daarnaast blijven we uiteraard onze antistollingsexpertise in samenspraak met alle bij deze zorg betrokken ketenpartners inzetten in onze huidige regio te weten Nijmegen, Arnhem, Zevenaar, Boxmeer en wijde omgeving. Onze doelstelling, het leveren van een veilige en kwalitatief optimale antistollingsbehandeling aan de patiënt, blijft hoog in ons vaandel staan’.

Ook van CWZ-zijde is men positief over de fusie. Lid Raad van Bestuur Guido van de Logt: ‘We hebben allerlei ideeën hoe we de zorg richting onze patiënten kunnen verbeteren. Eén optie is om mensen zo mogelijk meer thuis de juiste zorg te geven waarvoor ze nu nog in het ziekenhuis moeten blijven. Ook zou je de voorbereiding voor een oncologische (dag)behandeling of controle in het ziekenhuis al vanuit thuis kunnen voorbereiden. Dit alles natuurlijk in overleg met de huisarts. De expertise van de medewerkers van de trombosedienst opent allerlei nieuwe wegen die goed zijn voor de patiënten, goed voor de betaalbaarheid van de zorg en goed voor het verwezenlijken van onze visie op het ziekenhuis van de toekomst.’

De hoofdlocatie van de INR Trombosedienst zal op termijn verhuizen naar het CWZ-terrein. Momenteel is deze gehuisvest aan het Geert Grooteplein Zuid. Daarnaast zijn er nevenlocaties in Arnhem en Zevenaar en ongeveer 135 bloedafnameposten.  Er werken in totaal 140 mensen. Het CWZ heeft circa 4000 medewerkers.

Laad meer Arnhem

Geef een antwoord

Bekijk ook

Oost-Nederland – Drugshandel en witwassen: zeven aanhoudingen

In een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne hebb…