Home Gelderland Apeldoorn Coöperatieve hogeschool SELF start in Apeldoorn

Coöperatieve hogeschool SELF start in Apeldoorn

September 2013 start de coöperatieve hogeschool SELF in Apeldoorn op de business & education campus (het voormalig Centraal Beheer gebouw). Deze nieuwe hogeschool is een coöperatie, waarvan de student lid en daarmee mede-eigenaar is. Studenten hebben daarmee directe invloed op de begroting en opleiding, o.a. door zelf de werkwijze in onderwijsmodules te bepalen en hun docenten zelf te selecteren .

SELF biedt de 2 HBO studies bachelor business administration (BBA) en bachelor of ICT (BICT) aan. Deze studies worden gerealiseerd in teams van maximaal 17 studenten, met een 36-urige werkweek. Tijdens die uren is er altijd docentbegeleiding.

Coöperatieve hogeschool
Door te kiezen voor een coöperatie als organisatievorm geeft hogeschool SELF daadwerkelijk invulling aan zeggenschap en medeverantwoordelijkheid van studenten. Alle studenten stellen jaarlijks in de ledenvergadering jaarplan, begroting en jaarrekening vast.

Ook in de dagelijkse praktijk blijkt die verantwoordelijkheid. Studenten selecteren, coachen en evalueren hun docenten die de verschillende opleidingsonderdelen verzorgen. Ook over de werkwijze binnen de onderwijsmodules hebben studenten zeggenschap, in overleg met hun docent. Tezamen met stafleden wordt gezorgd voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken als catering, ontvangst en voorlichting van gasten en nieuwe studenten, administratie en schoonmaak.

Het curriculum en de examinering vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de student. Om een erkend diploma te kunnen ontvangen dient het curriculum te voldoen aan landelijke normen en zal de examinering daarom onafhankelijk worden uitgevoerd. Daarvoor is coöperatieve hogeschool SELF aangesloten bij de stichting Schoolvision, die functioneert als bestuur van de coöperatie, als houder van het curriculum en uitvoerder van de examinering.

SELF is een private hogeschool. Om lid te kunnen worden van de coöperatie u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid) betaalt de student een inleggeld van Euro 7.500, dat terug gaat naar de student bij afronding van de opleiding. Daarnaast is het collegegeld in het eerste, tweede en derde jaar Euro 8.975 en in het vierde jaar Euro 5.000. SELF heeft geen winstoogmerk.

SELF kiest voor de voormalige Centraal Beheer locatie in Apeldoorn omdat de daar te vestigen business & education campus mogelijkheden biedt voor synergie & samenwerking. Daarnaast is het voorzieningenniveau in Apeldoorn goed en het (studenten)wonen aanmerkelijk beter betaalbaar dan in de klassieke studentensteden.

Laad meer Apeldoorn

Geef een reactie

Bekijk ook

Oost-Nederland – Politie Oost-Nederland schaalt op na acties

‘Een demonstratie is toegestaan binnen de grenzen van de wet, maar bij de acties op …