Home Friesland Laatste werkzaamheden Bûtefjild van start

Laatste werkzaamheden Bûtefjild van start

wegwerkzaamhedenDe laatste gebieden binnen de Gebiedsontwikkeling Bûtefjild worden ingericht. De werkzaamheden gaan deze week van start. Het gaat hierbij om de gebieden Houtwiel West, Swarte Broek en Bouwe Pet. Eind 2016 is de inrichting van deze gebieden klaar.

De provincie Fryslân werkt aan de ontwikkeling en het behoud van het Friese landschap en haar natuur. De provincie schrijft beleid om ervoor te zorgen dat belangrijke dieren en planten blijven bestaan. Uit dat beleid komen onder andere gebiedsontwikkelingsprojecten tot stand. Daarmee zet de provincie zich in voor de Fryske natuur, waar planten en dieren van profiteren, maar ook de mensen.

Houtwiel West
Het gebied Houtwiel West wordt grotendeels omgevormd tot een moerasgebied. Dat gebeurt onder andere door het opzetten van het waterpeil. Ten noorden van Feanwâlden ligt al een deel van een wandelpad. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft dit gedeelte afgesloten. Als de werkzaamheden voor het moerasgebied klaar zijn, maakt de aannemer het wandelpad af. Het wordt dan een doorgaande wandelroute.

Swarte Broek
Ten noorden van het water de Swarte Broek legt de aannemer een brede natuurstrook aan met daarnaast een wandelpad. Hierbij wordt een vooroever als oeverbescherming langs een deel van de waterlijn aangebracht. Daardoor ontwikkelt zich een gevarieerde moeraszone. Ook in het gebied Swarte Broek wordt een ontbrekend stuk wandelpad gerealiseerd. Het pad langs Over de Wiel wordt dan in noordelijke richting doorgetrokken langs het water van de Swarte Broek. Het pad loopt over particuliere eigendommen en krijgt het karakter van een laarzenpad. Zowel dit pad als ook het pad noordelijk van Feanwâlden zijn beide in het broedseizoen afgesloten.

Bouwe Pet
De belangrijkste maatregel in het natuurgebied van de Bouwe Pet is het verbinden van twee meertjes. De meertjes hebben verschillende waterpeilen. Ze liggen aan de westzijde van de Ottemawei. Om ervoor te zorgen dat vissen zich kunnen verplaatsen, worden er vistrappen gelegd. Met behulp van de vistrappen overbruggen vissen het peil­verschil. Verder wordt in de noordoosthoek van het water een vrijliggend schelpeneilandje aangelegd, speciaal voor de zogenaamde steltlopers, zoals de kluut, grutto en tureluur.

Aannemers
M. Westra B.V. uit Franeker voert de werkzaamheden in Houtwiel West en Swarte Broek uit. Loonbedrijf van der Beek maakt het wandelpad in Houtwiel West af. De werkzaamheden in de Bouwe Pet voert Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd uit.

Gebiedsontwikkeling Bûtefjild
De gebiedscommissie heeft in opdracht van de provincie Fryslân een integraal plan voor Bûtefjild opgesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met de projectpartners Wetterskip Fryslân, gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Het plan voorziet in: aanleg van nieuwe natuurgebieden en recreatievoorzieningen; aanpassing van de waterhuishouding; verbetering van de landbouwstructuur. Het is in fases uitgevoerd.

Laad meer Friesland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Leeuwarden – Man aangehouden voor ruim 1000 dagen gevangenisstraf

Op zondag 12 januari heeft de politie een 53-jarige man aangehouden in een woning in Leeuw…