Home Friesland Minder administratie voor de inwoner bij provinciale subsidie

Minder administratie voor de inwoner bij provinciale subsidie

Subsidie aanvragen, goede afspraken en daarna in één keer het geld ontvangen. De nieuwe aanpak van subsidiering van de provincie Fryslân gaat volgens het principe van ‘verantwoord vertrouwen’. Dit betekent duidelijke afspraken aan het begin en daardoor minder administratie en controlemomenten tijdens de uitvoering. De provincie wil hiermee de dienstverlening aan organisaties en inwoners verbeteren. Alle regelingen van de provincie zullen worden aangepast aan dit principe. Begin 2014 gaat de nieuwe manier van subsidieverlening officieel in.
 
Meer sturing, duidelijke afspraken
Subsidieverlening is voor de provincie een belangrijke manier om haar doelen te bereiken. Jaarlijks gaat de helft van de totale provinciale begroting (zo’n 200 mln) naar subsidies. Subsidies worden in het nieuwe systeem sterker gekoppeld aan de doelen die de provincie voor Fryslân wil realiseren. En net als bij aanbesteding gaat de provincie ook scherper na of de organisatie die subsidie krijgt de klus wel kan klaren. 
 
Meer eenheid in overheidsland
De veranderingen in de provinciale subsidieverstrekking in Fryslân sluiten aan bij de manier van werken van de rijksoverheid en verschillende andere provincies.  Meer eenheid in termen, vergelijkbare procedures werken ook lastenverlichtend voor aanvragers. 
 
Mienskip op 1
Onder het motto ‘mienskip op 1’ is de provincie voordurend bezig met het verbeteren de dienstverlening. De subsidieverstrekking is ook gebaseerd op klantenonderzoek. In 2011 zijn bijna 500 subsidieaanvragers hiervoor benaderd, 148 mensen deden mee. De communicatie en vriendelijkheid van de medewerkers scoort een 7,6. De waardering voor de procedure gemiddeld een 7,1. Mensen gaven aan dat de informatie duidelijker kan en de procedure eenvoudiger. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de nieuwe werkwijze. 
 
Verdere uitwerking subsidieproces in 2013
De nieuwe wijze van subsidievertrekking wordt op 27 maart besproken in een informerende Statencommissie, op 10 april in een adviserende Statencommissie en in april in Provinciale Staten.

Laad meer Friesland

Geef een reactie

Bekijk ook

Fryslân – Twee mannen aangehouden voor meerdere bedrijfsinbraken

De politie heeft op maandag 13 november twee mannen uit Leeuwarden aangehouden op verdenki…