Home Bijlage Gesmokkelde jonge paling terug in de natuur

Gesmokkelde jonge paling terug in de natuur

Op tweede Paasdag hield de douane op Schiphol twee Chinezen aan met in totaal 72 kilo jonge paling (glasaal) in 6 koffers. De NVWA nam in samenwerking met de Douane in totaal 36 plastic zakken met Europese glasaal in beslag. Stichting DUPAN heeft de honderdduizenden jonge palinkjes afgelopen woensdag terug in de natuur gebracht.

De met water en glasaal gevulde plastic zakken waren verstopt in 6 gewone koffers. De verdachten wilden de glasaal naar China smokkelen. De partij zou in China een handelswaarde hebben van circa € 115.000. De handel in glasaal buiten de EU is volgens CITES-reglementen verboden. Tegen de man en de vrouw is dan ook proces-verbaal opgemaakt; zij komen in juli voor de rechter.

De inbeslaggenomen glasaal heeft sinds Pasen in quarantaine doorgebracht. Na de noodzakelijke procedures heeft de overheid de glasaal overgedragen aan stichting DUPAN. Om de glasaal zo snel mogelijk weer in de natuur te krijgen, heeft DUPAN een projectcoördinator aangesteld en vrijwilligers binnen de beroeps- en sportvisserij gemobiliseerd. Zodoende kon de glasaal afgelopen woensdag in een aantal kreken in Zeeland worden uitgezet. Dat is voor de glasalen een gezond opgroeigebied. Als ze over een tiental jaren volwassen zijn, kunnen ze van daaruit terug naar zee en in de oceaan voor nageslacht zorgen.

De smokkel van glasaal vormt een probleem voor de legale handel en ondermijnt de inspanningen om de palingbestanden goed te beschermen. Stichting DUPAN steunt daarom de ontwikkeling van een waterdicht traceerbaarheidssystem. De Sustainable Eel Group (SEG) werkt samen met NGO’s en wetenschappers aan de voltooiing van zo’n systeem, waardoor alle paling, van vangst tot bord, herleidbaar wordt. Illegale handel wordt daarmee sterk bemoeilijkt.

Laad meer Bijlage
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Miljoenen voor restauratie monumenten

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (gr…