Home Economie Nieuwe pachtnormen 2017

Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017  berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.

Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland
Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017 (euro/ha)
Bouwhoek en Hogeland 677 836 -19
Veenkoloniën en Oldambt 743 806 -8
Noordelijk weidegebied 796 901 -12
Oostelijk veehouderijgebied 755 815 -7
Centraal veehouderijgebied 633 756 -16
IJsselmeerpolders 1.049 1.118 -6
Westelijk Holland 653 775 -16
Waterland en Droogmakerijen 414 527 -21
Hollands/Utrechts weidegebied 932 1.043 -11
Rivierengebied 861 986 -13
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 513 667 -23
Zuidwest-Brabant 781 816 -4
Zuidelijk veehouderijgebied 838 901 -7
Zuid-Limburg 878 977 -10
Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland
Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017
Westelijk Holland a) 2.714 2.652 2
Rest van Nederland 1.695 1.073 58
a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.
Tabel 3: Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven in 2017
Aard van het bedrijf Doelmatigheid
  Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht
Akkerbouw 475 374 285 210 147 85
Melkvee 1.221 960 733 539 375 215
Overig 734 579 442 324 226 129
Laad meer Economie
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Handelsmissie China: 200 miljoen euro aan landbouwcontracten

De handelsmissie naar China blijkt voor de Nederlandse land- en tuinbouw van zeer grote wa…