Home Economie Gezonde groei 2016 Koninklijke TenCate

Gezonde groei 2016 Koninklijke TenCate

Koninklijke Ten Cate b.v. behaalde over 2016 een netto omzet van € 1.178 miljoen (2015: € 1.159 miljoen) en een EBITDA voor eenmalige posten van € 126,7 miljoen (2015: € 97,7miljoen). Het jaaroverzicht over 2016 is vanaf heden op de website van TenCate (http://www.tencate.com/) geplaatst.

De sterke toename van het geconsolideerde resultaat was in belangrijke mate het gevolg van een beginnend herstel bij de TenCate Advanced Armour groep. Daarnaast was sprake van een sterke performance bij TenCate Advanced Composites als gevolg van voortgaande groei in de aerospace composites activiteiten, bij TenCate Protective Fabrics door de toegenomen defensie gerelateerde omzet en bij TenCate Geosynthetics als gevolg van hogere verkoopvolumes. De Grass groep leverde in 2016 geen bijdrage aan de gestegen resultaten. De omzet van TenCate Grass bleef stabiel, als gevolg van terughoudendheid binnen het sportsegment van de kunstgrasmarkt.

De investeringen in immateriële en materiële vaste activa bedroegen circa € 30 miljoen en waren in lijn met het voorgaande jaar.

De sterke resultaatontwikkeling resulteerde in een toename van de cashflow tot € 85 miljoen (2015: € 49 miljoen), waardoor de netto schuldpositie ten opzichte van eind 2015 met € 79 miljoen werd afgebouwd tot € 114 miljoen per jaareinde 2016. In januari 2017 heeft Tennessee Acquisition B.V. (houdstermaatschappij van Koninklijke TenCate B.V.) overeenstemming bereikt over een herfinanciering van de bankschuld, hetgeen heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de financieringskosten.

De Moody’s Corporate Family Rating (CFR) van TenCate werd eind 2016 verhoogd van B3 naar B2 en de Standard & Poor’s Global corporate credit rating tot B+ met een “stable outlook”.

Laad meer Economie
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Handelsmissie China: 200 miljoen euro aan landbouwcontracten

De handelsmissie naar China blijkt voor de Nederlandse land- en tuinbouw van zeer grote wa…