Home Economie CPB: Economische groei meer dan 3% in 2018

CPB: Economische groei meer dan 3% in 2018

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei. Dit maakt het Centraal Planbureau vandaag bekend in zijn decemberraming.

Een opvallende rol is weggelegd voor de overheidsbestedingen. De overheid voert een procyclisch begrotingsbeleid en jaagt daarmee de economische groei verder aan. In 2017 is de groei van de overheidsbestedingen nog 0,4%; in 2018 wordt die 3,5%. Dit komt door de maatregelen in het regeerakkoord – onder andere intensiveringen bij onderwijs en defensie – en door de stijgende zorguitgaven. Ondanks de stijgende overheidsbestedingen blijft sprake van een overschot op de overheidsbegroting van 0,5%.

In 2018 stijgt de werkgelegenheid opnieuw fors met 2%. Omdat het arbeidsaanbod minder snel groeit, daalt de werkloosheid in 2018 verder naar 3,9% van de beroepsbevolking, het laagste niveau in tien jaar. Door de krappe arbeidsmarkt gaan bedrijven meer loon betalen om personeel te kunnen aantrekken of om zittend personeel te kunnen behouden. Door stijgende reële lonen neemt de koopkracht toe. Hogere koopkracht en meer banen betekenen dat huishoudens meer te besteden hebben.

Samenvattende infographic

Laad meer Economie
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Ministers Dekker en De Jonge starten samen met gemeenten uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten samen met de VNG he…