Home Nederland GfK: Nederlanders liever meer tijd dan meer geld

GfK: Nederlanders liever meer tijd dan meer geld

21% van de Nederlandse bevolking heeft liever meer tijd dan meer geld. 9% is het hier volledig mee oneens. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Met uitzondering van de 15-19 jarigen, hebben alle leeftijdsgroepen t/m 60-plussers liever meer tijd dan meer geld. Bij de 15-19 jarigen is het aandeel eens/oneens even groot (14% eens versus 15% oneens). Dit blijkt uit een internationaal GfK onderzoek.

In China (41%), Brazilië (37%) en Argentinië (32%) zijn er veel meer mensen die meer tijd belangrijker vinden dan meer geld.

Kijken we naar de voorkeur voor ervaringen versus bezittingen dan vindt 36% van de Nederlandse bevolking ervaringen belangrijker dan bezittingen. 3% is het hiermee oneens. Iets meer vrouwen (39%) dan mannen (33%) geven hun voorkeur voor ervaringen. Alle leeftijdsgroepen geven een overduidelijke voorkeur voor ervaringen boven bezittingen.

In Mexico (57%), Argentinië en de VS (beide 53%) zijn de hoogste percentages die voorkeur geven aan ervaringen boven bezittingen.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

De Graafschap zwabbert tussen ‘de Toekomst’ en ‘de Vijverberg’

Regelmatig werd er teruggekeken of teruggevallen op het niveau dat de Graafschap speelde e…