Kies je regio

Sport

 • In hoger beroep celstraffen tot 9 maanden geëist wegens betrokkenheid bij verduistering FC Utrecht
  De advocaat-generaal (OM) in Arnhem heeft in hoger beroep celstraffen van negen maanden waarvan vier en drie maanden voorwaardelijk geëist tegen twee broers wegens het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking van € 77.500 uit de kluis van FC Utrecht op 26 januari 2015. Een van de broers werkte als boekhouder bij de voetbalclub. Een andere mannelijke verdachte hoorde vijf maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. De zaak tegen de vriendin van een van de broers is aangehouden. Bij de verduistering werd een bedrag van € 77.500 buitgemaakt. Het geld is tot op heden niet teruggevonden. In eerste instantie leek het te...Lees meer...
 • Geen ADO-geld naar uitgever SMC voor Chinees contact
  ADO Den Haag hoeft geen geld te betalen aan uitgever Sports Media Corporation (SMC) voor het contact leggen met de huidige Chinese eigenaar van de voetbalclub, United Vansen. SMC had om een dergelijke vergoeding gevraagd in een civiele bodemprocedure tegen ADO , omdat ze daar recht op zou hebben. De rechtbank Den Haag wees deze eis echter af. Achtergrond van de zaak SMC is de uitgever van onder meer het sportblad Elf voetbal. SMC en ADO hebben in november 2013 een overeenkomst gesloten op grond waarvan de uitgever een vergoeding krijgt als ADO dankzij SMC geld ontvangt. Begin 2015 zijn de aandelen...Lees meer...
 • Beter resultaat PSV seizoen 2015-2016
  Naast een sportief fantastisch seizoen heeft PSV in het boekjaar 2015-2016 ook financieel een goed resultaat behaald. Uit het woensdag gepubliceerde financieel jaarverslag blijkt dat het resultaat na belasting is gestegen van € 3,0 miljoen naar € 4,3 miljoen positief. UEFA Champions League Dankzij een zeer goed jaar in de UEFA Champions League (UCL), is PSV afgelopen seizoen in staat geweest een positief resultaat vóór vergoedingssommen te realiseren van € 13 miljoen. De omzet is ten opzichte van vorig seizoen met € 31 miljoen gestegen naar € 95 miljoen, wat met name veroorzaakt wordt door hogere UEFA premies en door hogere...Lees meer...

Advertentie

Geox kinderschoenen 500x500 gif

Economie

 • Minister Ploumen leidt handelsmissie tijdens staatsbezoek Australië
  Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal tijdens het staatsbezoek van het koningspaar aan Australië een handelsmissie leiden van 95 bedrijven en instellingen. De missie, die plaatsvindt van 30 oktober tot 4 november, richt zich met name op de thema’s voedselzekerheid, gezondheidszorg, sport, logistiek en water. Met 31 miljard euro...Lees meer...
 • Toekomstige internationale handelsgroei: Nederland in kopgroep
  Handel in producten is niet langer de aanjager van de wereldeconomie. Waar moet de internationale groei dan vandaan komen? De researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes ziet 2 nieuwe drivers: de handel in diensten en digitalisering. Op beide terreinen is Nederland uitstekend gepositioneerd. Dertig jaar lang groeide de wereldhandel twee keer...Lees meer...
500x500 gratis verzending van bloemen

Brompot

 • Rio
  Ik kan me de top 40 deun nog herinneren: 'Rio de Janeiro' van de dames Maywood uit 1981. Een verschrikkelijk lied van een even verschrikkelijk duo. Gelukkig kwamen ze er zelf op tijd achter en zijn al ruziend uit elkaar gevallen zodat we er anno 2016 weinig last meer van...Lees meer...

Kansrijkere koppeling vergunninghouders aan gemeenten door meenemen werkervaring en gevolgde opleidingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voert sinds 1 juli 2016 op één locatie een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Op die manier kunnen ze eerder actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven ze minder een beroep te doen op bijstandsvoorzieningen.

De arbeidsmarktscreening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek  na vergunningverlening gevraagd wordt naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan wordt door COA bezien welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden voor de vergunninghouder. Het COA neemt daarna binnen twee weken een beslissing over de gemeente waar de vergunninghouder naar toe gaat. Kortom, met in achtneming van de taakstelling van gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met kansrijke koppelingen van vergunninghouders aan gemeenten.

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

Thuiszorgers protesteren bij stadhuisEind maart 2016 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt al sinds 1999, maar de laatste jaren gaat het minder snel. In 2015 nam het met 28 duizend af. Er zijn wel steeds meer vrouwen en 65-plussers lid van een vakbond. Dit meldt CBS.

Het aantal vrouwelijke vakbondsleden stijgt nog elk jaar. In 2016 waren 646 duizend vrouwen lid van een vakbond, een kwart meer dan de 518 duizend in 1999. Dit hangt samen met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Het aantal mannelijke vakbondsleden neemt gestaag af: van 1,4 miljoen in 1999 naar 1,1 miljoen in 2016, een daling van 21 procent.

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Ouderen die met ipad op de bank zitten en met elkaar meekijkenNederlanders van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak. Van de 65-plussers die persoonlijke gegevens of – informatie op internet achterlaten is driekwart actief bezig met de bescherming hiervan. Bij 12- tot 65-jarigen is dit bijna 90 procent. Hoger opgeleiden zijn met 94 procent het meest actief in het beschermen van hun persoonlijke gegevens. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT gebruik van huishoudens en personen 2016’ van CBS.

Veel Nederlanders zijn gewend om persoonlijke informatie op het internet achter te laten. Zo geeft 75 procent van de bevolking aan dit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek te hebben gedaan. Het invullen van persoonlijke gegevens is vaak verplicht bij online aankopen of het afnemen van overheidsdiensten via internet. 72 procent van de inwoners zegt adres, telefoonnummers en emailadressen ingevuld te hebben. Het minst vaak worden persoonlijke informatie over gezondheid, werk of inkomen en foto’s en locatiegegevens gedeeld.

Nationale Klimaattop 2016 leidt tot grote CO2-reductie

Sharon DijksmaTijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys. De beperking komt overeen met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Dit is gelijk aan de CO2-emissie van 2,2 miljoen huishoudens, of 7 miljoen personenauto’s. De top is een initiatief van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Staatssecretaris Dijksma: “We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen.”

Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie

van damStudenten en leerlingen worden door een nieuwe koers in het groene onderwijs ondersteund de kansen van de toekomst te benutten. Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Verder gaan het onderwijs en het bedrijfsleven nauwer samenwerken voor meer kennisuitwisseling. Dat staat in de ‘Ontwikkelagenda Onderwijs’ die vandaag is ondertekend door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Staatssecretaris Van Dam: “De wereldwijde uitdagingen om genoeg voedsel te produceren en tegelijkertijd onze leefomgeving te beschermen bieden kansen voor Nederland. Samen met het bedrijfsleven ondersteun ik het groen onderwijs om op tijd in te spelen op de veranderde vraag, zodat Nederland internationaal toonaangevend kan blijven. Zo blijft het groen onderwijs bijdragen aan de toppositie van de groene sector en blijft daarmee ook aantrekkelijk voor de studenten”

Verpleeghuiszorg, ondersteuning thuis en wijkverpleging centraal in nieuwe samenwerking Nederland en China

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en zijn Chinese collega, vice-minister Gao Xiaobing (Civil Affairs), hebben een 3-jarige overeenkomst getekend om samen te werken op het terrein van ouderenzorg. China zoekt naar nieuwe mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het snel toenemende aantal Chinese ouderen en kijkt met belangstelling naar de goede […]

Schultz haalt samenwerking met Iran op gebied havens en water aan

Nederland gaat de samenwerking met Iran intensiveren op het gebied van watermanagement, havenontwikkeling en maritieme logistiek. De afspraken voor de samenwerking op regeringsniveau zetten de deur open voor Nederlandse bedrijven die orders van Iraanse opdrachtgevers in de wacht willen slepen op het terrein van water en havenontwikkeling.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft in […]

10 miljoen extra voor opleiding ambulanceverpleegkundigen

Komend jaar is er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de opleiding van ambulanceverpleegkundigen. Met dit geld kunnen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) de schaarste in verpleegkundig personeel in de acute zorg aanpakken. Het ministerie verwacht dat hierover op korte termijn binnen de RAV’s en de verschillende Regionale Overleggen Acute Zorg concrete afspraken gemaakt worden. Het […]

Pompoenareaal Flevoland het grootst

Flevoland gaat aan kop in de pompoenproductie. Een derde van de 813 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2016 in Flevoland. Het pompoenareaal in deze provincie nam wel ruim 18 procent af ten opzichte van vorig jaar, terwijl dit in de meeste provincies juist groeide. Dit maakt CBS bekend.

Nederland telde dit jaar 341 […]

Aanbieder kansspel op internet niet aansprakelijk voor verlies internetgokker

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag de vordering van een internetgokker tegen Unibet afgewezen. De gokker had vergoeding van zijn verlies van bijna € 185.000,- geëist. Daarnaast vorderde hij vergoeding van de kosten van medische en psychologische begeleiding wegens zijn gokverslaving en van verhuiskosten omdat in de periode dat hij via Unibet gokte zijn relatie is […]

Cultuur

 • Toos & Henk VIEREN FEEST in Limburgs Museum
  Al vijftien jaar geven ze op humoristische of absurde wijze commentaar op de actualiteit en op elkaar: de creatie Toos & Henk van de Maastrichtse cartoonist Paul Kusters (1966). Sinds 2001 tekent Kusters zes maal per week een actuele Toos & Henk die verschijnt in elf regionale dagbladen, waaronder De Limburger, met een totaalbereik van ruim 2,5 miljoen lezers. Ter gelegenheid van hun jubileum worden Toos & Henk en hun geestelijk vader geëerd met een...Lees meer...
 • B-Brave geeft mega kerstconcerten in Jaarbeurs Utrecht
  Ze braken definitief door in het programma X-factor. Inmiddels is B-Brave niet meer weg te denken uit de Nederlandse showbizz wereld. De boyband - die bestaat uit Cassius, Dioni, Kaj, Jai en Samuel - heeft meerdere hits gescoord, onlangs nog met de single 'One Night Stand' die dubbelplatina werd bekroond met meer dan 10 miljoen streams. Alle bekende nummers komen voorbij tijdens twee mega kerstconcerten die B-Brave geeft op zaterdag 17 en zondag 18 december...Lees meer...
 • Winnaars Cinekid Festival 2016 bekend
  Vrijdagavond zijn in het Westergastheater in Amsterdam de Cinekid jury- en publieksprijzen van 2016 uitgereikt, in de categorieën film, televisie en nieuwe media. Blanka, de dramafilm van de Japanse regisseur Kohki Hasei, werd door de internationale jury uitgeroepen tot Beste Kinderfilm. De film Meester Kikker van Anna van der Heide won de Cinekid Leeuw voor Beste Nederlandse Familiefilm. De Cinekid Gouden Kinderkast voor Beste Nederlandse Televisieproductie ging naar Mascha Halberstad en Anneke Dorsman voor hun...Lees meer...